Најдете ја вашата рута во Серес

Места за поправка

Оваа е-платформа е создадена од проектот Interreg „Велосипедски градови“

Места за поправка на велосипеди во Серес

Повеќе од 20 места за поправка на велосипеди ќе бидат поставени на различни места во општина Серес бесплатно за користење!

Местата за поправка на велосипеди се јавни станици за поправка на велосипеди, поставени на места каде што посетуваат велосипедисти, како што се паркови, спортски терени, училишта, но и на места погодни за велосипеди, патеки за планински велосипеди, хотели, места од туристички интерес.

Местото за поправка на велосипеди го ослободува велосипедистот од секојдневните помали проблеми што ги предизвикува велосипедот давајќи му можност за итни поправки.

 

Секоја станица има алатки за велосипедистот да ги прави основните поправки сам и подна воздушна пумпа со манометар и општа глава за сите типови вентили.

mk_MK
Прескокнете до содржината