Βρείτε τη διαδρομή σας στις Σέρρες

Χώρος στάθμευσης ποδηλάτων

Αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργήθηκε από το έργο Interreg "Bike Cities"

Βάση ποδηλάτου 5-10 θέσεων

Σχάρα στάθμευσης ποδηλάτων, πέντε (5-10) θέσεων.

 

Τεχνική περιγραφή 

Οι σχάρες ποδηλάτων θα είναι κατασκευασμένες από χαλύβδινους σωλήνες και θα αποτελούνται από ημικυκλικούς σωλήνες διαμέτρου 60 cm, τοποθετημένους ανά ζευγάρια (σε απόσταση 12 cm) ενώ η απόσταση μεταξύ των ζευγών θα είναι 20 cm. Τα τόξα θα συγκολληθούν σε δύο χαλύβδινους οδηγούς διατομής PI. Τα τόξα θα σχηματίσουν γωνία 90° με τους οδηγούς. Η παραπάνω κατασκευή θα βαφτεί με ηλεκτροστατική βαφή απόχρωσης RAL σε χρώμα που θα επιλέξει ο Δήμος 

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο